Rob Fulton Whitetail

2009 Whitetail Gross 196 3/8 300 Win Mag